Navigera

En utvecklande upplevelse!

UGL bygger på upplevelsebaserad inlärning där egna och andras erfarenheter står i centrum för lärandet. Kursen bidrar till en ökad självinsikt och en ökad förståelse för grupprocessen och ledarskapet i relation till gruppens mognad.

Alla våra kursveckor hålls på Två Skyttlar i Örby/Kinna.
För mer information, kursveckor, kontakt och anmälan:
www.ugl-ledarskap.se

UGL