Navigera

Bygg in framgång i teamet!

Byggandet av framgångsrika och effektiva team förutsätter tydliggörande av uppdrag, roller och ansvar. Skapar vi trygga grupper med förmåga att hantera sina inbördes relationer genom god kommunikation så förebygger vi också konflikter. God självinsikt i kombination med tydlig kommunikation och kunskaper om gruppdynamik ger förutsättningar för ”det goda teamet”.

Ta vara på gruppens styrkor och olikheter!

SDI – Strengths Deployment Inventory är ett kartläggningsverktyg som synliggör individens styrkor och drivkrafter. SDI bidrar till ökad självkännedom och ökar förståelsen för varandras olikheter och hu vi bäst kan nyttja dem i en grupp. SDI underlättar kommunikationen, utvecklar mänskliga relationer och förebygger konflikter.

För mer info www.personalstrengths.se

team