Navigera

För att kunna leda andra måste man kunna leda sig själv!

ledare

Chefer och ledare har en nyckelroll i organisationen. De ska vara en förebild för medarbetare och samtidigt goda ambassadörer för företaget. Kraven är höga och de ska ha förmåga att leda sin grupp i riktning mot utstakat mål. Detta ställer krav på god självkännedom och kunskap om grupprocesser och gruppers utveckling. Vi kan bidra och stimulera till utveckling genom upplevelsebaserade lärprocesser.