Navigera

Alla konflikter går inte att lösa men de måste hanteras!

Konflikter som inte hanteras på ett bra sätt på våra arbetsplatser påverkar ofta klimatet och mycket energi går förlorad. Hanteras konflikterna på ett bra sätt innebär detta vinster för både individ och verksamhet. Vi erbjuder dig som är chef/ledare kunskap och verktyg i grundläggande konflikthantering, vilket bidrar till ett tryggare ledarskap. Konflikter finns som ett naturligt inslag i mänsklig samvaro och ibland blir de svåra att lösa.

Kartläggning: Vi hjälper till att se och kartlägga orsakssamband och kan ge stöd till enskilda individer eller grupper.

Medling: Vi kan även vara behjälpliga med medling när kompetens eller resurser för detta inte finns att tillgå i verksamheten.

Utbildning: Vi erbjuder företagsintern utbildning i ”Praktisk konflikthantering” till olika yrkesgrupper såsom chefer, projektledare, HR-ansvariga och medarbetare.

konflikthantering