Navigera

Lyft fram styrkan!

Handledning bidrar till att utveckla individ, grupp och verksamhet genom att ta tillvara och lyfta fram styrkan, kreativiteten och de resurser som finns hos mottagaren. Handledning skapar förståelse och bidrar till ökad medvetenhet om egna och andras reaktioner. Handledning ger möjlighet till reflektion över det som sker i mötet mellan människor och skapar utrymme för dialog där kunskap och erfarenhet delas. Handledning kan ske individuellt eller i grupp.

Handledning för chefer: - syftar till att ge stöd och utveckling i den professionella rollen. Målet är självständiga, trygga och kompetenta chefer.

Handledning för medarbetare: - bygger på en önskan att möta sig själv och att reflektera över arbetets innehåll och utförande. Handledning kan ge stöd och bidra till ökad handlingsberedskap.

handledning